Czym jest umowa przedwstępna?

uścisk dłoni

Umowa przedwstępna to umowa cechująca się tym, że jedna ze stron (lub obie) zobowiązują się do tego, aby w przyszłości zawrzeć tzw. umowę przyrzeczoną. Co jeszcze warto o niej wiedzieć oraz w jakich dokładnie sytuacjach się z niej korzysta?

W jakich sytuacjach zawiera umowę przedwstępną?

Istnieje kilka przypadków, gdy taki dokument znajduje szczególne zastosowanie. Bardzo często ma to miejsce przy sprzedaży nieruchomości, pozwala bowiem zabezpieczyć interesy obydwu stron. Jest to także gwarancja, że w przyszłości zostanie zawarta umowa przyrzeczona. Przy takich transakcjach dokument ten zawiera m.in.:

  • wskazanie stron,
  • określenie przedmiotu umowy,
  • wskazanie ceny oraz termin zapłaty,
  • określenie, kiedy zostanie zawarta umowa przyrzeczona.

Co istotne, w tej sytuacji nie jest konieczny udział notariusza, choć również może być to akt notarialny. Drugie rozwiązanie zdecydowanie jest jednak zalecane po to, aby upewnić się co do poprawności transakcji, czyli lepiej zadbać o swoje prawa.

Jakie są skutki zawarcia umowy przedwstępnej?

Wiemy już, że taki dokument ma chronić interesy obydwu stron go podpisujących. Stąd też wiąże się z określonymi skutkami prawnymi, które w żargonie prawniczym określa się jako słabsze i silniejsze. Wśród słabszych sankcji przy niezastosowaniu się do warunków wskazuje się na konieczność zapłaty odszkodowania. Natomiast skutki silniejsze to m.in. przymus zawarcia umowy przyrzeczonej, jeśli przedwstępną zawarto w takiej samej formie, w jakiej finalnie ma się zawrzeć przyrzeczoną. Przy sprzedawaniu nieruchomości będzie to oczywiście akt notarialny.

W przypadku nieruchomości trzeba też tytułowy dokument odróżnić od umowy deweloperskiej. Przy tej drugiej nabywający jest bowiem zobligowany do tego, aby spełnić albo całość świadczenia, albo jego większą część.

Zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty inwestycyjnej o nazwie Jasińskiego Park. Są to mieszkania bezczynszowe z wszystkimi podłączonymi mediami, a także z komfortowymi metrażami od około 52 do 125 metrów kwadratowych.